Бiтiрушiлер үшiн жұмысқа орналастыру бойынша кеңестер
Резюмені қалай жазу керек?

Сонымен, мақсат қойылды. Әрі қарай не істеу керек? Әрі қарай – резюме жазуды бастаймыз.

Резюме ең жақсы жағынан көрсетілген, сіз туралы потенциалды маман ретінде қорытынды мәлімет (сіздің біліміңіз, әдеттеріңіз, жұмыс тәжірибесі және негізгі жетістіктеріңіз туралы). Резюмені сізді компанияға өз резюмелерін жіберетін басқа үміткерлер қатарынан ерекшелейтін және жұмыс берушіні немесе кадрлік агенттікті сізді сұхбатқа шақыруға мәжбүр ететін жарнама даңғылымен салыстыруға болады.

Резюме жазғанда, сіздің резюмеңізді әрі қарай оқитын адамның қызығушылығын өзіңізге тудыруды өзіңіз үшін мақсат деп қойыңыз. Сонымен бұл қызығушылық, біріншіден ол оң сипатта болуы керек, және екіншіден сізге маман ретінде назар аударуы керек. Бірінші рет резюме 1-2 қарастырылатынын ескеріңіз, сол уақытта оған қызығушылығ тартып, оны егжей-тегжейлі қарастырады немесе бөлек қояды. Сондықтан бір жағынан резюме жазуға шығармашылық тұрғыдан қарауға тырысыңыз, екінші жағынан, барлық үстірт талаптарды орындауғы тырысыңыз.

Сонымен, резюме сізді идеалды болмаса да, тура тартымды қызметкер деп көрсету керек. Ол үшiн ол келесi талаптарды қанағаттандыру керек.

Бiрiншiден, қорытынды шын болуы керек. Өйткені сіз резюмеңізде көрсеткеннің бәрі мүмкін жеке кездесуде растауға тура келетін шығар. Және егер сiз бұны жасай алмасаңыз аса жағымсыз болады.

Екiншiден, резюме жеке сипатта болуы керек. Егер сiз жұмыс саласымен тура анықтамасаңыз, онда салалардың әрқайсылары үшiн өз резюмесін құраңыз. Бұдан басқа, нақты компанияға резюмені жiберуден бұрын оның қызметi, бiрлескен саясаты туралы мәлiметтi тауып талқылауға, оның қызметкерлермен жұмыс қағидалары мен үміткерлерге негізгі талаптарды түсінуге тырысыңыз. Мүмкін, осыдан кейін сіз өзіңіздің резюмеңізге кейбір өзгерістер енгізетін немесе жаңасын жазатын шығарсыз. Жұмыс берушіні дәл сіз осы компанияға және тап осы қызметке жақсы келетініңізді сендіріп көріңіз. Резюмеде дәл осы компаниядағы жұмыс үшін пайдалу болуы мүмкін ерекше білімдер мен әдеттерге екпін жасаңыз. Сонымен бірге жолдама хат құрауға болады және онда неге сізді дәл осы компания қызықтырғанын және неге дәл сіз тамаша үміткер болып табылатыныңызды жазыңыз. Осы компанияда кім резюме қарастырумен айналысатын біліп, соның атына хат жазуға пайдалы. Бұндай көзқарас біріншіден, жұмыс берушінің сіздің оған ең қызық болған қасиеттеріңізге көңілін аударады, және екіншіден сізді жұмыс іздеу мәселесіне байыпты қарайтын адам ретінде көрсетеді. Ал бұл кез келген жұмыс берушiнiң пікірі бойынша плюс болып табылады.

Үшiншiден, барлық негативтi сәттер резюме сыртында қалдырыңыз. Сiз өзіңіздің кемшіліктеріңіз туралы емес, жетістіктеріңіз туралы жазасыз.

Төртiншiден, егер сiз шетелдiк компанияға барсаңыз, резюмені сол компания үшін негізгі тілде жазыңыз. Бірақ, орыс тілінде резюмені де қоса жіберу керек, өйткені оны орыс тілді адам оқуы мүмкін, ал сіздің міндетіңіз – ол үшін мәліметтің меңгеруді максималды ыңғайлылығын жасау.

Бесiншiден, резюме қысқа және оқуға ыңғайлы болуы керек. Әйтпесе оны оқымай лақтырып тастауы мүмкін. Барлық баяндалатын мәлiметтi құрылымдаңыз. Ұзын тұжырымдарды, есімше және көсемше айналымдарын қолданбай, жай сөйлемдермен жазыңыз. Арнайы терминдерді тым көп қолданбаңыз. Резюме грамматикалық қателерсіз және жақсы әдеби стильде жазылуы керек. Сонымен жағымсыз тұжырымдарды қолданбаңыз, барлық мәлімет оң сипатта болуы тиіс, және жалпы резюме жұмыс берушінің алдында сіздің өмірлік жетістіктеріңіздің кезегі ретінде болу керек.

Алтыншыдан, резюме жақсы ресiмделуi керек. Барлық мәлiметтi бiр бетте орналастыруға тырысыңыз. Мәліметте бөлiмдер бiр-бiрiнен айқын бөлiнетіндей етiп орналастырыңыз, бiрақ кестелiк үлгіні қолданбаңыз. Шрифттердің әр алуан түрлері мен өлшемдерiн қолданыңыз. Резюмені жақсы қағазда және жақсы принтерде басып шығарыңыз. Егер сiз резюмені e-mail бойынша жiберсеңiз, онда оны қосымша тiркелген файлмен емес, хаттың мәтiнiне қыстырып жіберген дұрыс.

Резюмеде қандай нақты бөлімдер болуы керек?

1. Басы. Әдетте резюме басында ізденушінің аты-жөні көрсетіледі, кейде әкесінін аты да жазылады. «Резюме», «анкета» жән т.с.с сөздер жазбаңыз, бұл жай ғана қабылданбас нәрсе.

2. Координаталары. Мұнда мекенжайы, телефондары, e-mail көрсетіледі. Сіз қаншалықты көп координаталар көрсетсеңіз, жұмыс берушіде соншалықты сізбен хабарласу мүмкіндіктері көп болады. Сонымен бірге ең артық байланыс арнасын белгілесеңіз болады.

3. Мақсат. Егер сiз бос орынның нақты ұсынысына үн қатсаңыз, онда бұл бөлімде сiз үміттенетін нақты орынның атауын көрсетiңiз. Басқа жағдайларда не сізді қызықтыратын қызмет саласын немесе егер сіз компания құрылымымен таныс болсаңыз, нақты құрылымдық бөлімшедегі орындар қызықтыратынын көрсетуге болады.

4. Білім. Әдетте алынған білім туралы мәліметті кері хронологиялық тізбекте жазады (тек ЖОО ғана емес, сонымен бірге әр түрлі курстарды, тренингтерді және т.б. көрсетіңіз; жоғары оқуға дейінгі білімді көрсетудің қажеті жоқ). Сонымен жұмыс беруші назарын сіз таңдаған қызмет саласында пайдалы болуы мүмкін курстарға аудару керек. Орындалған курстық және дипломдық жұмыстар тақырыптарын және олар қорғалған кафедра атауын да жазыңыз, бірақ егер бұл болашақ жұмысқа қатысты болса ғана. Сонымен бірге оқу кезінде алынған марапаттар мен мақтау грамоталарын, студенттік жұмыстар жарыстарына қатысуды, ғылыми жетістіктерді жазу керек.

5. Жұмыс тәжірибесі. Жұмыс тәжірибесі туралы мәліметті кері хронологиялық тәртіппен көрсетеді. Мұнда жұмыс кезеңін, ұйым атауын, қызметті және негізгі міндеттерді көрсетеді. Өзіңіздің негізгі жетістіктеріңізді ерекше көңіл бөлуге тырысыңыз (используйте при этом предельно четкие и краткие формулировки), жұмыстың жағымды нәтижелеріне ерекше көңіл бөліңіз. Ұсынылатын бос орынға немесе қызмет саласына ешқандай қатысы жоқ маңызды емес жұмыс тәжірибесін көрсетпеңіз. Егер сіздің жұмыс тәжірибеңіз жоқ болса, бұл бөлімді өтіп кетіңіз. «Жұмыс тәжірибесі» деп жазу және қарама-қарсы сызық қою керек жоқ.

6. Қосымша мәлімет. Бұл бөлімде компьютер және шетел тілдерін білуді, жүргізуші куәлігінің барын көрсетіңіз. Сонымен қатар өзіңіздің жағымды тұлғалық қасиеттеріңізді көрсетіңіз. Олардан ішінен осы салада немесе осы орында жұмыста маңызды болуы мүмкіндерін таңдауға тырысыңыз. Жұмыс тәжірибесі жоқ адамдар үшін оқуға дайындықты және қабілеттілікті көрсету өзекті. "Коммуникабельдімін және ынталымен" сияқты стандартты тұжырымдамаларды қолданбауға тырысыңыз. Мұндай сөйлемдер 90% резюмелерде кездеседі және сондықтан сізді үміткерлер көпшілігінен еш айырмайды. өзіңіздің әуестігіңізді және хоббиіңізді көрсетсеңіз болады, бірақ алдымен олар сізді қалай сипаттайтынын ойланыңыз.

7. Ұсыныстар. Кім сізге ұсыныстар бере алатынын ойланыңыз. Бұл не бұрынғы жұмыс беруші не ғылыми жетекші немесе ұстаз болуы мүмкін. Ұсыныста сіздің негізгі жетістіктеріңіз, алынған мадақтауларыңыз бен марапаттарыңыз, тұлғалық оң қасиеттеріңіз көрсетілуі керек. «Ұсыныстар талап бойынша ұсынылуы мүмкін» сөйлемімен шектелуге болады немесе сізді ұсына алатын адамды айтуға болады (оның есімі, жұмыс істейтін орны, қызметі және байланыс телефондары).

www.e-Graduate.ru


Возврат к списку


Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить