Оыйндар
Ойындар
Ойында бірдей жауаптары бар тікбұрышты жұптарды кезекпен бөлу қажет