Нормативті құқықтық негiз
Нормативті құқықтық негiз

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу ережесі
Файл:  Жүктеу

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі колледждерінің тізбесі
Файл:  Жүктеу

Перечень соответствия специальностей среднего профессионального образования специальностям высшего профессионального образования
Файл:  Жүктеу

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының үлгісі бойынша ауыстырудың және қайта қабылдаудың ережесі
Файл:  Жүктеу

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің Павлодар заң колледжіне қабылдау
Файл:  Жүктеу

Кәсiптiк орта бiлiмнiң бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын білiм беру ұйымдары қызметiнің үлгі ережесi
Файл:  Жүктеу

Кәсiптiк бастауыш білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережесі
Файл:  Жүктеу

Орта білімнен кейінгі білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі
Файл:  Жүктеу

Техникалық және кәсіптік білімнің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі
Файл:  Жүктеу